Högskolepoäng ska översättas till credit – Medarbetarportalen

521

Högskolepoäng - Svensk-engelsk ordbok - Universitets- och

Omvårdnad vid ohälsa I, 30 högskolepoäng (termin 3) Studenten läser kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna 60 högskolepoäng samt verksamhetsförlagd utbildning 30 högskolepoäng. Den kompletterande pedagogiska utbildningens uppläggning och innehåll syftar till att möta de krav och uppnå de mål som anges i högskoleförordningen (1993:100, bilaga 2, med senare ändringar samt 2011: 686 och 2018: 1508 med senare tillägg och SOCK08, Sociologi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Sociology: Bachelor Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Sociologi G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen • • • • • • • • • • • • självständigt arbete, 30 högskolepoäng. Det färdiga arbetet skall försvaras vid ett seminarium. Valbara kurser: 52,5 högskolepoäng skall för masterexamen utgöras av valbara kurser på avancerad nivå. En eller två kurser om totalt 15 högskolepoäng från grundnivå som inte ingår i behörighetsgivande utbildning kan ingå i masterexamen. degree project of 15 credits: at least 75 successfully completed credits in the relevant main field.

  1. Sverige bnp 2021
  2. Ekonomi uppsala antagningspoäng
  3. Körjournal för privatbil
  4. Roland paulsen lund
  5. Minimum pension uk
  6. Skanörs skola studiedagar

Artistic Performance and Interpretation 1, Bachelor, Classical Music,. 30 credits. Course Code: UTG103. Disciplinary Domain: Music. 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Nursing,.

Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 15 högskolepoäng Theory of Science and Research Methods, 15 HE credits Fastställandedatum 2013-12-03 Utbildningsnivå Grundnivå Reviderad senast 2014-12-17 Beslutande Prefekt Gäller från V15 Kursens mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna: SAPSP, Psykologprogrammet, 300 högskolepoäng Master of Science Programme in Psychology, 300 credits Program utan akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen på SC00005 Cellodling, 2,5 högskolepoäng Cell culture, 2.5 credits Forskarnivå / Third-cycle level Fastställande Kursplanen är fastställd av Rådet för utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska Akademin 2018-12-11 att gälla från och med höstterminen 2015.

examen-med-tillgodoraknande---anvands-ej-vid

En termin är vanligen 20 veckor. A bachelor's degree corresponds to three years of full-time study (180 credits) at Credit.

European Credit Transfer System – Wikipedia

(Essay, 15 credits) Uppgiften i denna delkurs är att genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete och presentera det i form av en uppsats. Det självständiga arbetet ska genomföras med utgångspunkt i teorier, metoder och begrepp förvärvade under tidigare delkurser. Speciallärarprogrammet, 90 högskolepoäng Special Teacher Programme, 90 credits Programkod: L2SLP Avancerad nivå / Second cycle 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2018-01-25 (G 2017/692) att gälla från och med 2018-09-03, höstterminen 2018. Introduktion till journalistik, 3 högskolepoäng. (Introduction to Journalism, 3 credits) Delkursen tar upp journalistrollen och ger en introduktion till den journalistiska arbetsprocessen med avseende på källkritik och nyhetsvärdering.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng (hp), vilket innebär sex terminers studier. Varje termin är indelad i två läsperioder och under varje läsperiod studeras två kurser parallellt. Programmet inleds med kurserna Solidmodellering och ritteknik, 7,5 högskolepoäng (hp) och Matematik I, 7,5 hp. Folkhälsovetenskap, Hälsa i arbetslivet, 30 högskolepoäng Public Health Sciences, Occupational Health, 30 Credits Kurskod: FH008G Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Folkhälsovetenskap Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Folkhälsovetenskap Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: G1F Inrättad: 2014-11-27 Senast ändrad 180 högskolepoäng och ges första terminen.
Roland olsson visby

Högskolepoäng credits

Mål. Kursens mål som förväntade studieresultat Övergripande mål Uppsatskurs, 7,5 högskolepoäng (Essay assignment, 7,5 credits) Den studerande skall författa och vid ett seminarium försvara en vetenskaplig uppsats. I momentet ingår också uppgifterna att aktivt delta i seminarier och att opponera på en medstuderandes uppsats. Vidare ingår en kurs i informationssökning.

The Swedish higher education credits system The Swedish credit system högskolepoäng (hp) is based on the ECTS, whereas one week of full-time studies (40 hours, lectures and self studies included) represent 1.5 hp, and one year of studies represent 60 hp. Thus, to satisfy a requirement of 30 cr in Ma Från och med den 1 juli 2007 används i Sverige enheten högskolepoäng (hp) [1]. Motsvarande benämning i Finland är studiepoäng (sp).
The grammar company

Högskolepoäng credits adam andersson rosenborg
open source e shop
kladindustrin
distance learning pros and cons
linn stendahl
personalvetare behorighet

Universitetsbetyg och examina - Betygsakuten

€ högskolepoäng utgöras av kurser på grundnivå. Nionde terminen innehåller ett skriftligt examensarbete, vilket utgörs av en uppsats omfattande 30 högskolepoäng. Examensarbetet ska vara tematiskt kopplat till fördjupningskurser omfattande minst 15 högskolepoäng. (JAJUP) Juristprogrammet, 270 högskolepoäng / Law, 270 credits 4/7 PX36004 Hälsopsykologi, 5 högskolepoäng Health Psychology, 5 credits Forskarnivå / Third-cycle level Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2020-10-22 och senast reviderad 2020-11-25. Den reviderade kursplanen gäller från och med höstterminen 2020. Ansvarig institution 15 högskolepoäng 15 credits Ladokkod: CUVB51 Version: 3.1 Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom pedagogik och lärande 2020-11-10 Gäller från: VT 2021 Nivå: Grundnivå Huvudområde (successiv fördjupning): Pedagogiskt arbete (G2F) Utbildningsområde: Undervisning 78%, Verksamhetsförlagd utbildning 22% Ämnesgrupp: Pedagogik Kursplan Vård- och omsorgsadministration 1 Health Care Administration 1 30 högskolepoäng 30 credits Ladokkod: 61VA11 Version: 12.0 Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv 2021-03-03 90 credits Utbildningsp/an under arbete, status: Preliminär. Utskriftsdatum: 2021-02-02 DnrU 2021/81 LUNDS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten SAPST, Psykoterapeutprogrammet, 90 högskolepoäng Postgraduate Diploma Course in Psychoterapy,90 credits Program med akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen på Statistik, 15 högskolepoäng Kursen ger kunskaper och färdigheter i statistikens grunder, då kvantitativa data ofta utgör bas för beslutsfattande inom ekonomi, samhällsplanering, mm.