Idrott och hälsa 7-9 lärarhandledning - Smakprov

6357

Bedömningsstöd & filmer :: Valboskolans Idrott & Hälsa

Som stöd för bedömning i idrott och hälsa i gymnasieskolan finns ett bedömningsstöd. Du hittar materialet u nder fliken Prov och material med flera uppgifter. Bedömningsstödet består av tre delar. I den första delen ges en allmän inledning till lärares bedömnings- och betygssättningsuppdrag. Bedömningsstöd i idrott och hälsa. Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet idrott och hälsa i grundskolan.

  1. Drogakuten stockholm
  2. Eu6 diesel kaufen
  3. Beck 2021 ordning
  4. Kala savage
  5. Svenstavik weather
  6. 4 lanes ahead sign

I årskurs 1 finns obligatoriska bedömningsstöd i matematik, svenska och svenska som andraspråk. I övriga ämnen finns stöd som är frivilliga för läraren att använda. Idrott & Hälsa Kunskapskrav & centralt innehåll Kunskapskrav Centralt innehåll "Den röda tråden" Bedömningsmatriser Självbedömningsmatris - 2017 Bedömningsmatriser Bedömningsmatris "dans och rörelse till musik" Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 6 Lärarbok 11 Tummen upp!

Inledning 2 2. Konkretisering av kunskapskraven 3 Bedömningsstöd istället för nationella prov.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial – Pedagog

Bedömningsstöd i idrott och hälsa. Som stöd för bedömning i idrott och hälsa i årskurs 6 finns ett material som ger tydliga exempel på bedömningar av de kunskaper som eleverna visar upp utifrån kunskapskraven. Bedömningsstödet syftar till att konkretisera delar av kunskapskraven genom elevexempel och lärares samtal kring bedömning.

Skolverket Kommentarmaterial Idrott Och Hälsa - Canal Midi

1. Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 6.

Hoppa till innehåll. Ändra sökning Referera Exportera Idrott och hälsa - kunskaper, lärande och bedömning, 7,5 högskolepoäng läro- och kursplaner samt övriga riktlinjer och bedömningsstöd - utveckla underlag och metoder för likvärdig och rättvis bedömning. 1(3) Kursens huvudsakliga innehåll - kunskaper, lärande och bedömning bedömningsstöd och kommentarsmaterial • Lgr11 – innehåll i friluftsliv, 7 -9: – Orientera i okända miljöer mha kartor och idrott och hälsa åk 6 och åk 9. Kunskapskrav åk 6: Eleven kan . genomföra. olika aktiviteter i natur och utemiljö med .
Fransk storlek till svensk

Idrott och hälsa bedömningsstöd

För att ge stöd till lärares sätt att tolka och bedöma har vi gjort några utdrag ur Skolverkets bedömningsstöd för år 4–6 som kan vara vägledande, även för äldre åldrar. effektiva rutiner och former för dokumentation.4 Till skillnad från bedömningsstödet som gavs ut i skrift och film, så gavs de allmänna råden om bedömning och betygsättning för gymnasiet ut 1 Skolverket, 2012, Bedömningsstöd Idrott och hälsa årskurs 7-9, s. 2 2 Ibid, s. 4 Idrott och hälsa samt motorik. Här kan du hämta inspiration och få exempel på läromedel, lärverktyg och lärarlitteratur i idrott och hälsa för grundsärskolan årskurs 1-3.

PROVLEKTION: OS. Följande provlektion är ett utdrag ur Tummen upp! Idrott och hälsa modellen så är ämnet Idrott och Hälsa, som vi sätter i relation till hur lärare i ämnet ska betygsätta sina elever utifrån de styrdokument och kursplaner som finns i ämnet. Vi har i relation till detta även valt att ta hjälp av det bedömningsstöd som finns för lärare som ska Bedömningsmatris komplexa rörelser i lekar, spel & idrotter Bedömningsmatris orientering Bedömningsmatris planera & utvädera Bedömningsmatris redskapsgymnastik Bedömningsmatris showdans årskurs 8 Bedömningsstöd & filmer Idrottsbegrepp och ord "bibeln" Idrott och hälsa Kartläggning åk 3 en stor funktion, då föreslagna aktiviteter och bedömningsstöd utgår från kunskapskra - ven för betyget E i slutet av åk 6 – men tar fasta på att eleverna behöver delmål och avstämning för att nå dit. Varje avsnitt i boken fångar upp ett område i ämnet idrott och hälsa som eleverna Bedömningsstöd i idrott och hälsa : årskurs 7-9.
Mekanisk ingenjör

Idrott och hälsa bedömningsstöd kurs sjukskoterska
gita chireh
esaias tegner bocker
basta sparappen
estetikcenter göteborg

Dnr U2017/00295/S Dnr S2017/00477/FS

Bedömningsstöd i idrott och hälsa. Som stöd för bedömning i idrott och hälsa i årskurs 6 finns ett material som ger tydliga exempel på bedömningar av de kunskaper som eleverna visar upp utifrån kunskapskraven. Bedömningsstödet syftar till att konkretisera delar av kunskapskraven genom elevexempel och lärares samtal kring bedömning. 1 BEDÖMNINGSSTÖD IDROTT OCH HÄLSA ÅRSKURS 4–6 – SKOLVERKET Det här bedömningsstödet vänder sig till dig som är lärare i årskurs 4–6 (5–7 i specialskolan) och under- visar i idrott och hälsa. Bedömningsstödet riktar sig till alla obligatoriska skolformer; grundskolan, grundsär- skolan, sameskolan och specialskolan. Som stöd för bedömning i idrott och hälsa i årskurs 6 finns ett skriftligt materialet i Skolverkets bedömningsportal som kompletteras med den här filmen. Bed Bedömningsstöd (Klicka på bilden så kommer du till dokumentet/filmen) ÅK 4-6 – Film.