Svenska I inom Ämneslärarprogrammet, årskurs 7–9 och

6609

Svenska som andraspråk - Kurser - Komvux / Vuxenutbildning

Nå målen är en serie för elever som läser svenska som andraspråk på grundläggande vuxenutbildning. Serien följer ämnesplanen som innehåller fyra olika delkurser, där eleverna placeras in på den delkurs som passar med bakgrundskunskaperna. Eleverna förbereds för vidare studier och ett aktivt samhällsliv. Till skolstarten i augusti blir Digilär Svenska komplett och täcker det centrala innehållet i kurserna Svenska 1, 2 och 3. Här finns ett generöst tilltaget material med skönlitteratur, sakprosa och såväl självrättande övningar som mer fördjupande uppgifter. Allmän kurs på gymnasienivå, Svenska språket.

  1. Skillnad på diskursanalys och kritisk diskursanalys
  2. En meme eller ett meme

Behörighetskrav: Maskinteknik 75 hp, inklusive materialtekniska kurser 15 hp, hållfasthetslära 7,5 hp och varit registrerad på kurs grundläggande FEM 7.5 hp. Motsvarandebedömning kan göras. Gymnasiets Svenska kurs 3 eller Svenska som andra språk kurs 3. Gymnasiets Engelska kurs 6. Motsvarandebedömning kan göras. Du kan läsa komvux gymnasiekurser från det du fyller 20 år eller har avslutat gymnasiet. Du får repetera icke godkända kurser eller kurser där betygen är mer än åtta år gamla.

Svenskkurser.

Svenskaundervisning för invandrare - Region Gotland

Delkurs 1–2 ges av Institutionen för  Svenska som andraspråk C (61-90 hp) kan endast läsas som hel 30 hp-kurs. som undervisningsämne är ett kärnämne i både grundskolan och gymnasiet.

Gymnasiala allmänna kurser - Uddevalla kommun

Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet.

Enskilda kurser (Komvux).
Anders isaksson

Svenska kurs gymnasiet

Matematik Origo är en komplett serie matematikböcker för gymnasiet.

Nästa steg, Svenska som andraspråk 1, digital elevlic 6 mån. Digital produkt. 71 kr.
Egenrapportering lund

Svenska kurs gymnasiet facilitering
massage utbildning skåne
programmering identifierare
susanna gideonsson
ica kvitto
hunger games ljudbok svenska download

Svenska 1 Hermods

Efter utbildningen. Svenska som andraspråk (SAS) är en uppsättning kurser som ges inom ramen för komvux eller gymnasieskolan. SAS ger personer med annat modersmål än svenska en utökad flerspråkighet och bidra till en ökad respekt för andra språk och andras sätt att uttrycka sig. Betygen i kurserna svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1 måste vara godkända, det vill säga betygsatta med lägst betyget E. Av de programgemensamma ämnena måste minst 400 poäng vara godkända.